זימון תורים

מועצה מקומית גני תקווה

ועדה מקומית גני תקוה
ערעור דוחות חניה ותשלום דוחות ושירותי משרד הפנים
פיקוח ורישוי עסקים
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא