בקשת אישור תושב לצורך נשיאת נשק בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כללית לדירת מגורים בקשה להנחה בארנונה על-פי מבחן הכנסה טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק" לא מעודכן אישור תושב לצורכי מס-ישן!! הפקדה בארכיון הרשמה לאירוע טופס בקשת העברה ממוסד חינוך אחד למשנהו באמצע חטיבת גיל בקשה לקבלת הנחה מתשלום שכר לימוד הרשמה לגנים/ביס ילד שאינו רשום במרשם האוכלוסין בקשת העברה בין אזורי רישום על פי מיפוי בקשה לביטול רישום חופש המידע בקשת העברה ממוסד למוסד בקשת אישור תושב לקבלת הטבת מס השגה וערר פטור לנכס ריק חשבונית במייל חילופי דיירים טופס פניה לעיון בתיקי בניין בארכיון טופס פניה למידע תכנוני הארכת תוקף אישור לרשם המקרקעין - טאבו טופס בקשה להנחת אחים בקשה לביטול חוג רכישת שובר פרסום אירוע באתר תלונות הציבור בקשה לקניית פח פניה לליווי וייעוץ מול מערכות הביטחון עדכון נפשות לכמות מותרת - אפיקי מים בקשת מידע מהארכיון פרסום באתר עדכון נפשות לכמות מותרת - מנחמיה טופס בקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה ל"נזקק" פטור לנכס לא ראוי לשימוש אישור פרסום עסק באתר המועצה רישום לקבלת שוברי-מיסים בדוא"ל: בקשה לקבלת שובר תשלום 20% אגרת בניה טופס דיווח על קטין בנושא חוק הנוער פתיחת ספק במחלקת הנה"ח
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא