טופס בקשה למינוי יועץ טופס בקשה לרישום לקרוונים טופס נגישות/ הנגשה בקשה להקצאת מקום חנייה שמורה עקב העתקת מקום מגורים בקשת נכה להצבת תמרור חניה שמור לנכה חדש עקב החלפת רכב פניה למחלקת פניות הציבור רישום למערכת SMS של המוקד טופס רישום למערכת בקרת כניסה טופס בקשה לאישור תושב טופס בקשה למשלוח שוברים וחשבונות במייל הצהרת מהנדס על יציבות מבנה קיים טופס התחייבות והצהרה על פינוי פסולת בניין כתב התחייבות בלתי חוזרת טופס הצהרת מהנדס העלאת מסמך קיים העלאת מסמך קיים תיק ורוד העלאת מסמך קיים טופס זכויות בנכס העלאת רישיון / תעודת עורך הבקשה העלאת רישיון / תעודה של מהנדס הבקשה טופס פניה לקבלת שירותי מפתח- המרכז לגיל הרך בקרני שומרון אישור ממכון בקרה על בדיקת בטונים חישובים סטטיים לבקשה שאינה בדיעבד טפסים לאישור פטור הג״א אישור גזברות על סילוק חובות טופס רישום להחלפה במוסדות החינוך טופס הפניה למתנדב עדכון פרטי תושבים שאלון גיוס מתנדבים טופס רישום למאגר יועצים / ספקים טופס קבלת תו חניה רחוב החלילים - מעודכן רישום למאגר גמ"חים קרני שומרון הרשמה לקבלת הודעות ועדכונים מהמועצה פתיחת רישום מחדש למעונות היום מועצה מקומית קרני שומרון לשנה"ל תשפ"ב – רשימות המתנה טופס רישום להרצאה "שפות רבות לאהבה" טופס רישום לערב הוקרה למתנדבים
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא