לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה להנחת אחים

אנא רשמו את פרטי ההורים והאחים הרשומים לחוגים.

לאחר ביצוע ההנחה תקבלו הודעה על כל במייל.


לשלוח הודעה למדווח ?
    לא