לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הוראת קבע בכרטיס אשראי

ניתן לחתום על הסדר תשלומי הארנונה והמים באמצעות הוראת קבע בכרטיס אשראי.

  1. חשבונך יועבר לחברת האשראי במועד האחרון לתשלום. חיוב החשבון בבנק יתבצע בהתאם למועדי החיוב של חברת האשראי.
  2. תמנע מחיוב בהפרשי הצמדה וריבית בגין פיגור בתשלום.
  3. תמנע מהוצאות מיותרות בגין עמלות לבנקים מסחריים.

שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי כרטיס אשראי
תוקף כרטיס אשראי הוא תמיד עד היום האחרון של החודש
שלב 1 מתוך 3
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא