לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חייל בשירות חובה - בקשה להנחה בארנונה

חייל בשירות חובה זכאי להנחה בשיעור של 100% עד 70 מ"ר עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו.

בקשה להנחה לשנת 2019 יש להגיש במלואה החל מ - 1.11.19 ועד 31.3.19.

בקשות שיוגשו החל מ - 1.4.19 ועד 31.10.19 יעודכנו לזכאים ממועד קבלת הבקשה במלואה.

בקשות שיוגשו החל מ-1.11.19 לא יידונו כלל.

המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה.

בכל שאלה או בירור ניתן לשלוח פניה בדוא"ל לכתובת: arnona@shomron.org.il


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא