לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

ארנונה - טופס הודעה על נכס לא ראוי לשימוש / בשיפוץ

לפי סעיף 162 לצו המועצה המקומית א, תשי"א 1950 וסעיף 74 לצו המועצות המקומיות תשי"ח 1958 נכס שניזוק כך שלא ניתן כלל להשתמש בו, ניתן לקבל בגינו פטור מארנונה (בלבד). יש לשים לב כי החוק קובע שהפטור מארנונה יינתן רק מיום מסירת הודעה על כך בכתב למועצה ולא מיום היות הנכס לא ראוי לשימוש.(לאחר ביקור בנכס)


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי המבקש/ת
שלב 1 מתוך 5
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא