לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להנחה בארנונה - נכס ריק

 

טופס בקשה לפטור מארנונה עבור נכס ריק ושאין משתמשים בו 

נכס העומד ריק מכל אדם וחפץ,בתקופה שעולה על 30 יום, ונמסרה הודעה במחלקת הגבייה חתומה על ידי הבעלים של הנככס, יהיה זכאי להנחה בשיעור 100% בגין תקופה שלא תעלה על 60 יום. (לאחר בדיקת פקח)

ההנחה תינתן לנכס ריק פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בו.

את הבקשה יש להגיש מראש , בקשה שתוגש בדיעבד לא תידון.

 

 


שעות קבלת קהל מועצה מקומית שוהם במחלקת הגבייה: ימים א'-ב'-ה' 08:00-13:00 , יום ג' –08:00-13:00 :ואחה"צ מ 16:00-19:00 יום ד' 08:00-10:00. יום ו' וערבי חג-אין קבלת קהל. טלפון לברורים: 03-9724714 פקס : 03-9733097 כתובת מייל: racheli@shoham.muni.il , משלוח בדואר: רחוב האודם 63 שוהם.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא