לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הפניה למתנדב שכפול

מועצה מקומית קרני שומרון - מחלקת נוער הריני מאשר בזאת לבני / ביתי 


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
להשתתף בביקורי קשישים / חלוקת מזון / התנדבות / לצורך פעילות חיונית במתנ``ס / מועצה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא