לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

תצהיר מקוון - תקנות שעת חירום קורונה

לוגו ביתר.jpg
 
אגף רישוי עסקים

שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי בעל העסק
פרטי העסק
הצהרה
התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020
ולראיה באתי על החתום:
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
שלב 1 מתוך 2
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא