לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה להיכלל במאגר – ענף ייעוץ משפטי 

 

 


מבקש בשם המשרד להיכלל ברשימת המציעים עבור המחלקה המשפטית של עיריית כרמיאל בהתאם למידע שבטופס זה והמסמכים המצורפים אליו.
1.פרטים כלליים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
2. התחומים בהם מעוניין המועמד להיכלל
** יש לסמן את התחומים אליהם מבוקש להתקבל בענף.
3. פירוט ניסיון קודם:
יש לרשום את מספר עורכי הדין במשרד המהווים חלק אינטגרלי ממנו (שכירים / בעלים /שותפים).
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
יש למלא לגבי כל עו``ד וכל תחום מבוקש כאמור את הפרטים שלהלן אליו יצורפו המסמכים המבוקשים לעיל, עבור כל תחום מבוקש - יש למלא טופס נפרד
** יש לסמן את התחומים אליהם מבוקש להתקבל בענף.
פירוט של שני גופים מוסדיים להם ניתנו שירותים משפטיים בתחום המבוקש על ידי עורך הדין:
אין מניעה לפרט על ניסיון נוסף ולהציג מסמכים אחרים/נוספים בהתאם לשיקול דעת המועמד.
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא