לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

קרני שומרון דואגת לבריאותם של כלל תושביה !

המועצה המקומית קרני שומרון בשת"פ עם פיקוד העורף מנהלים רישום של כל התושבים הנמצאים בבידוד ככלי למיגור הקורונה בישובינו וסיוע לציבור הנמצא בידוד.

נבקש את עזרתכם במילוי הפרטים .

שימו לב ! מי שדיווח לא צריך לדווח בשנית. 

כמו כן, דיווח זה אינו מחליף את החובה לדווח עצמאית גם באתר משרד הבריאות !

 


לשלוח הודעה למדווח ?
    לא