לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להסעה לצהרון/מועדונית


אישור הבקשה מותנה באישור רשות ההסעות ותקף לשנת הלימודים הנוכחית בלבד
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא