לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס ויתור סודיות

תושב יקר, 

אנו מודים לך על הסכמתך להיחשף ושולחים לך איחולי החלמה מהירה. 

אנו מבטיחים שלא יעשה שימוש שאינו נחוץ במידע זה. 

הטופס כתוב בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד אך מתייחס לשני המינים.

 


לשלוח הודעה למדווח ?
    לא