לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

מקבלי קצבאות מביטוח לאומי - בקשה להנחה בארנונה (אי כושר / נכות רפואית /ילד נכה / מזונות / סיעוד / הבטחת הכנסה/אזרח ותיק שמקבל קיצבה )

בקשה להנחה לשנת 2021 יש להגיש במלואה החל מ - 1.1.21 ועד 30.6.21

במקרים חריגים בהם נבצר מהמבקש להגיש את הבקשה במועד האמור יש לפנות למחלקת הגבייה ולנמק בכתב את סיבת העיכוב.

בכל מקרה, בקשה שתוגש לאחר 30/11/21 לא תידון.

 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא