לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

קול קורא לעידוד תיירות בשומרון

המועצה האזורית שומרון שמה עצמה למטרה לקדם את עסקי התיירות ברחבי המועצה, מתוך מטרה לסייע בתקופה זו בפרסום ובחיזוק העסקים ושמירת חוסנם הכלכלי.

במסגרת הפרוייקט בכוונת המועצה להפיק חוברת שוברים דיגיטלית שתופץ לכלל תושבי המועצה ובמדיות הקיימות.

המועצה מזמינה כל עסק בשטח המועצה והשומרון כולו בתחום התיירות והפנאי, לפנות למועצה ובטופס זה.

מובהר כי תנאי לפרסום בחוברת כאמור, הינו מתן הנחה של 5% לפחות שתינתן ע"י בית העסק לכל מי שיציג את השובר.

המועצה תבחן את הבקשות שיתקבלו ואת התאמת העסק לתחום התיירות ועסקים שימצאו מתאימים יפורסמו בחוברת השוברים כאמור.

תיעדוף פרסום בתי העסק יהיה לפי גובה ההנחה שבית העסק ייתן ללקוח הקצה בהצגת השובר.

המועצה תקבע לפי שיקול דעתה הבלעדי את אופי ואופן הפרסום ולמבקש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה כנגד המועצה בדבר אופן הפרסום. המבקש הינו האחראי הבלעדי למתן השירותים נשוא הפרסום והמועצה לא תישא בכל אחריות לשירותי ולמוצרי המבקש. המבקש ישא באחריות לטיפול בכל טענה ו/או תביעה שתופנה כנגד המועצה בגין הפרסום ו/או השירות ו/או המוצרים שיספק המבקש וישפה את המועצה בכל הוצאה כאמור.

את ההצעות ניתן להגיש עד ליום שלישי ה- 1/9/2020 עד השעה 14:00

שימו לב שבסיום מילוי הטופס תקבלו הודעה שהצעתכם נקלטה במערכת

לפרטים ניתן לפנות לדוא"ל: shomrontour@shomron.org.il  או בטלפון: 03-9066402.

 

לצפייה בפרסום הקול קורא לחצו כאן


בקשה להצטרפות לחוברת שוברי תיירות – המועצה האזורית שומרון
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא