לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הגשת מועמדות לוועדת ביקורת בוועד המקומי

טופס הגשת מועמדות לוועדת ביקורת בוועד המקומי

* טופס זה יועבר לבחינה והמלצה של וועדת הביקורת של המועצה ולאישור מליאת המועצה.

** את טופס המועמדות יש להגיש עד למועד האחרון כפי שפורסם ע"י הועד המקומי של הישוב

פרטים בוועד המקומי של הישוב ו/או אצל מבקר המועצה - במייל: shaiker@shomron.org.il


שם פרטי ושם משפחה
בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

לאילת מנהלת המחלקת גביה - ayelets@shomron.org.il
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא