לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

גביה- בקשה לפטור נכס ריק או לנכס שאינו ראוי לשימוש/ בשיפוץ


של משלם הארנונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא