לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

ביטוח מתנדבי חירום 2021 אפרת

טופס זה מיועד לתושבים אשר מתנדבים ומסייעים למועצה בצרכים שונים שעולים בזמן חירום (שלג, אירוע ביטחוני, רעידת אדמה וכו')


חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא