לא נשמר

טופס בקשה למלגת ספורט לשנת הלימודים 2017-2017

במעמד הגשת הבקשה למלגה יש לצרף לבקשה את המסמכים הבאים :

  1. צילום ת.ז. של מגיש הבקשה ( במקרה שמגיש הבקשה הינו מתחת לגיל 16 יש לצרף את ספח ת.ז. שבו רשום מגיש הבקשה ).
  2. אישורים על הישגים מקצועיים אותם ציין מגיש הבקשה בטופס הבקשה.
  3. המלצה של גורם מקצועי מאיגוד הספורט בו עוסק מגיש הבקשה.
  4. בענפים בהם מגיש הבקשה עוסק בתחום ספורט קבוצתי יש לצרף את המלצת מאמן הנבחרת הלאומית לו משתייך מגיש הבקשה.
  5. יש לצרף למסמך הבקשה למלגה אישורי הכנסה ( שלושה תלושי שכר אחרונים למועד הגשת הבקשה למלגה / אישור רואה חשבון על הכנסה בחצי השנה האחרונה להגשת הבקשה למלגה ) של מגיש הבקשה במקרה בו הינו המגיש הינו בגיר ( 18 ומעלה ). במקרה בו מגיש הבקשה הינו קטין ( מתחת לגיל 18 ) יש לצרף את אישורי ההכנסה של הוריו של מגיש הבקשה.

*(בקשה שלא תוגש באופן מלא ע"פ דרישות אלו לא תיבחן על ידי וועדת המלגות)


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי המועמד
(יישוב, רחוב, מס' בית, מיקוד)
שלב 1 מתוך 2
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא
^