לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך- הגשת בקשה להנגשה פיזית לתלמיד/ה בבית הספר

מוסדות חינוך בבעלות הרשות המקומית, בהם לומדים תלמידים או הורי תלמידים עם מוגבלות , ושאין בהם סידורים המאפשרים להם להגיע לכל מרחבי הלמידה שבפרוגרמה החינוכית והפיסית של משרד החינוך ולהשתמש בהם, זכאים לסיוע כספי לשם ביצוע הנגשה מתאימה, באמצעות הרשות המקומית ובאחריותה.

הגשת הבקשה היא על ידי הורה התלמיד.

להלן טופס להגשת הבקשה לאגף החינוך במועצה המקומית אפרת.


פרטי מגיש הבקשה
צירוף קבצים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
פרטי התלמיד
מוסד לימודים
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא