לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

נכה צה"ל / משפחה שכולה - בקשה להנחה בארנונה

נכה צה"ל / משפחה שכולה המקבלים קצבה ממשרד הביטחון זכאים להנחה בשיעור 67% עד 70 מ"ר למשפחה עד 4 נפשות ועד 90 מ"ר למשפחה של 5 נפשות ומעלה.

 

המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה.

 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא