לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

המסמכים שעל ההורה/אפוטרופוס לצרף לטופס הבקשה:
1. מוגבלות בשמיעה - בדיקת שמיעה והמלצה של המרכז הטיפולי מחוזי לתלמידים כבדי שמיעה וחרשים
2. מוגבלות בראייה - בדיקת ראיה והמלצה של מומחי תחום ראייה מהמתי"א המתמחה במחוז
3. לקויות למידה - אבחון פסיכו דידקטי המעיד על לקות הלמידה וצרכי התלמיד
4. שאר המוגבלויות - אישור רפואי מפורט מרופא מומחה


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא