לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשת פתיחת תב"ע/תכנית חלוקה/הקלות מעל 5%

טופס זה ימולא ע"י מבקש התכנית (בקשת פתיחת תב"ע/תכנית חלוקה/הקלות מעל 5%).

*אין במילוי טופס זה התחייבות מצד המועצה לקידום התכנית המבוקשת.

*התכנית מותנית בחתימת ישוב.

* התכנית תיבחן ותאושר להמלצה לקידום להליכי הפקדה בועדה המחוזית, לשיקול דעת מהנדס המועצה והועדה המקומית.

* והיה אם יוחלט על המלצת התכנית בועדה המקומית לקידום לועדה המחוזית, קידום התכנית יוטל במלואו על בעל העניין / יזם התכנית , ובאחריותו המלאה. 

 

כל המידע על תהליך קידום תב"עות באתר המועצה - לחצו כאן

 


פרטי המגיש
אדריכל/ בעלי הקרקע
פרטי התכנית
במידה והתכנית נקודתית
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
ידוע לי כי:
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא