לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך- בקשת החזרי נסיעות לשנת תשפ"א

תלמידים הלומדים מחוץ לתחומי המועצה על פי המיפוי ואינם מוסעים יכולים לפנות בבקשת החזר נסיעות על ידי מילוי טופס זה.

הבחינה לזכאות להחזרי נסיעות נעשית על ידי משרד החינוך לקראת סוף שנת הלימודים,

הזיכוי למי שנמצא זכאי מועבר לאחר קבלת התשלום ממשרד החינוך, על ידי מחלקת הגבייה של המועצה.

שימו לב שהרישום ניתן לשנת הלימודים הנוכחית בלבד!


פרטי התלמיד
שעות סיום הלימודים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
יש להעלות קובץ חתום על ידי הבית ספר
פרטי חשבון הבנק להעברות
פרטי ומשפחה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא