לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הרשמה לבית הספר המשלב בתמר לשנה"ל תש"פ

טופס זה מיועד להורים אשר רושמים את ילדיהם לכיתות: א, ב, ג, ד, ה בלבד


פרטי הילד
פרטי ההורים
צירוף מסמכים
בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

לשלוח הודעה למדווח ?
    לא