לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הגשת הנחה בארנונה לשנת 2021

לפי תקנת ההסדרים במשק המדינה (הנחות מארנונה) התשנ"ג 1993 ותיקוניו

 

לתשומת לב מבקש/ת ההנחה,

יש לעיין בתקציר הנחות לשנת 2021 בקישור זה

  • האישורים הנדרשים בדף ההסבר ובטופס הבקשה להנחה הינם בסיס להגשת בקשה להנחה. כל הנחה תיבדק לגופה. במקרים מסויימים יתכן ותדרש/י להציג מסמכים נוספים.
  • הגשת בקשה להנחה אינה דוחה את מועד התשלום ולא יהיה בה כדי לעכב הליכי אכיפה כחוק.
  • הבקשה להנחה תידון לגבי השנה הנוכחית בלבד ולא תינתן הנחה בגין שנים עברו.
  • זכאי שקיבל הנחה ולא שילם את יתרת חובו עד סוף שנת המס, תבוטל לו ההנחה.

 

הנחיות:
1. יש לצרף אישורים מתאימים להוכחת הזכאות, בקשות ללא אישורים מתאימים – לא יטופלו כלל.
2. לידיעתך: תושב הזכאי ליותר מהנחה אחת, זכאי לקבל הנחה אחת בלבד - הגבוהה מבין ההנחות.
3.  כל ההתכתבות יתנהל אך ורק דרך המייל האישי של ממלא הטופס.

 

 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטים אישיים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שימו לב: ``רק תושב שכתובתו היא בית אל לפי התעודת זהות, רשאי להגיש בקשה להנחה בארנונה`` ורק ילדים מעודנים בספח יחשבו במספר נפשות
יש לציין רחוב, מספר בית, ת.ד ומיקוד
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שימו לב: ``רק תושב שכתובתו היא בית אל לפי התעודת זהות, רשאי להגיש בקשה להנחה בארנונה`` ורק ילדים מעודנים בספח יחשבו במספר נפשות
שלב 1 מתוך 6
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא