לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך- הגשת בקשה להנגשה אקוסטית לתלמיד/ה בבית הספר

בתחילת שנת הלימודים תשע"ט נכנסו לתוקף "תקנות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה" במסגרת חוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. בהתאם לכך, שונו נהלי הנגישות האקוסטית ומעורבותכם כהורים חיונית .על מנת לקבל התאמה אקוסטית של כיתת הלימוד) והגברה סביבתית בהתאם לצורך, (עליכם ההורים להגיש בקשה כתובה לרשות המקומית.

 

יש למלא את הטופס הזה רק לאחר קבלת מסמך המלצה מהמרכז המחוזי לתלמידים כו"ח.


פרטי מגיש הבקשה
פרטי התלמיד/ה
מוסד הלימודים
צירוף קבצים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא