לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך- הגשת בקשה להנגשה טכנולוגית פרטנית לתלמיד/ה בבית הספר

במהלך השנים תשע"ו-תשע"ח פרסם משרד החינוך קול קורא לרשויות לצורך התאמות נגישות לתלמידים עם מוגבלויות, קבועה או זמנית הלומדים במוסדות החינוך בגילאי גן עד גיל 21.

החל מיולי 2018 אישרה הכנסת את תקנת שוויון הזכויות לאנשים עם מוגבלות, שדן בהתאמת נגישות פרטנית ללמידה לתלמיד ולהורה.

מצ"ב קישור לחוק ההתאמות: https://www.justice.gov.il/Units/NetzivutShivyon/documents/individualeduaccommodationsreg.pdf

מצורף נספח 1 להורדה ומילוי ידני אותו יש לצרף לטופס המקוון 


פרטי מגיש הבקשה
צירוף קבצים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
פרטי התלמיד
מוסד לימודים
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא