לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הנדסה - תלונת תושב

טופס תלונת תושב בנושאי בניה והנדסה 

שימו לב - יש לציין מספר מגרש (את מספר המגרש ניתן לקבל במזכירות הישוב ו/או באתר המועצה  - https://smr.bartech-net.co.il/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91/ )

פרטים באגף הנדסה - pikuach@shomron.org.il


פרטי מגיש התלונה
את מספר המגרש ניתן לקבל במזכירות הישוב ו/או באתר המועצה https://smr.bartech-net.co.il/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91/
יש לרשום מספרים בלבד
פרטי הנילון (בעל המרחב עליו מוגשת התלונה)
חובה! את מספר המגרש ניתן לקבל במזכירות הישוב ו/או באתר המועצה https://smr.bartech-net.co.il/%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%92%D7%A8%D7%A9-%D7%9C%D7%A4%D7%99-%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%91/
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא