לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה לרשימה לקרן סולדריות חברתית

המועצה האזורית עמק חפר

הוראות מילוי הטופס:

חלק א-מילוי פרטים אישיים והצהרת התורם.

חלק ב-לאחר אישור וחתימה של מילוי הטופס , יופיע מיד קישור לתשלום, יש להיכנס אליו ולבצע את העברת התרומה.

 

לכל בקשת סיוע ועזרה ניתן לפנות אל מוקד המועצה 9875* ולקבל תמיכה

 

הטופס נכתב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך פונה לשני המינים יחד


פרטים אישיים
יש לציין את שם הישוב והכתובת
יש להשאיר מספר נייד לצורך חזרה אל התורם לעדכונים
יש לציין את כתובת הדוא"ל המדויקת לצורך משלוח העתק קבלה
הצהרת התורם
יש לסמן במקום הנכון-ניתן לסמן יותר מבחירה אחת
יש לציין את הסכום המדויק בספרות בלבד
במידה והתורם מבקש קבלה לפי סעיף 46 , יש לפנות אל דניאלה ג`בלי Daniela@hefer.org.il
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא