לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חינוך -הרשמה לגן - תושב עתידי/ חדש תשפ"א- הרשמה מאוחרת

טופס זה מיועד אך ורק לתושבים אשר עדיין לא מופיעים במרשם האוכלוסין של אפרת. 

שימו לב יש לצרף את המסמכים הבאים על מנת להכלל ברשימת הילדים הרשומים בגנים לשנת לימודים תש"פ 

1. אישור רכישה או שכירות 

2.אישור גריעה 

3.התחייבות לשנות כתובת בתעודת הזהות 

טופס רישום למכינה וטופס בקשת מיוחדת ניתן למצוא בטפסי החינוך באתר המועצה למעבר לאתר לחץ כאן 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטי הילד
שלב 1 מתוך 5
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא