לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

שאלון אישי: מועמדות למכרז כח אדם

מועמד/ת יקר/ה

יש באפשרותך למלא את השאלון באופן ידני- קובץ מצורף באתר .

למילוי השאלון באופן מקוון- יש למלא א כל הפרטים ולצרף את כל הטפסים הנדרשים.

 

בברכה,

 מועצה מקומית אבן יהודה 


פרטים אישיים
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
ללא מקף
2. שפות:
השכלה:
קרובי משפחה במועצה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא