לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

פניה לשירות פסיכולוגי פרטי משלים

לבירורים ושאלות בשירות הפסיכולוגי:

dinas@shomron.org.il

 


שם משפחה ושם פרטי
פרטי הילד/ה
של הילד/ה
של הילד/ה
של הילד/ה
של הילד/ה
של הילד/ה
פרטי ההורים
לציין רק ישוב מחוץ למועצה אזורית שומרון
פרטי הבקשה
תאריך + סוג האבחון/טיפול
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לבירורים ושאלות בשירות הפסיכולוגי חינוכי : 03-9061153 dinas@shomron.org.il
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא