לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס בקשה למלגה לשנת הלימודים 2019 לשנת תשע"ט

יש להגיש טופס מקוון בלבד

המועצה שמה לה למטרה לעודד את תושביה הצעירים ביישוביה לרכוש השכלה. המלגה מיועדת לסייע לסטודנטים בגילאי 18-35, שעדיין לא רכשו השכלה אקדמית.

המלגות יחולקו לסטודנטים באחד משלושת מסלולי הלימודים הבאים:

 • סטודנטים מן המניין הלומדים לימודים גבוהים בפעם הראשונה לתואר ראשון, לפחות 20 שעות שבועיות.
 • לקבלת מלגה ב.א.- סטודנטים הלומדים במוסדות המוכרים במועצה להשכלה גבוהה.

סכום המלגה החל מ- 2,500 ₪ קבלת המלגה מחייבת מתן שעות תרומה לקהילה.  

 • הכשרה מקצועית- סטודנטים הלומדים לקראת תעודה מקצועית בפעם הראשונה, בהיקף של מינימום 100 שעות לימוד לקורס. סכום המלגה לא יעלה על 50% משכר הלימוד. סכום המלגה לא יעלה על 2,000 ₪. קבלת המלגה מחייבת מתן שעות תרומה לקהילה. 
 • מלגה מובחנת מצוינות, תינתן על הישגים יוצאי דופן, (ציון ממוצע 90 ומעלה משנה קודמת בכפוף למוסד בו לומדים ואישור דיקן על מצוינות) ומסלולים ייחודיים, כגון, מגמת מצוינות. סכום המלגה החל מ- 3,000 ₪. קבלת המלגה מחייבת מתן שעות תרומה לקהילה.

סכום המלגה שיינתן בכפוף לתקציב.

תושב המתגורר בשכירות בישוב, יוכל להגיש בקשה לקבלת מלגה בצירוף צילום ת.ז. המאשר תושבותו ובכפוף לאישור מזכירות הישוב.

הקריטריונים לקבלת מלגה הם:

 • מצבו הכלכלי של הסטודנט (יחסית לכלל מבקשי המלגות באותה שנה)
 • לסטודנטים הלומדים ועובדים- תינתן העדפה.
 • מחויבות לביצוע עבודה קהילתית, שעות תרומה לקהילה, בהתאם לסוג ולגובה המלגה. שעות התרומה לקהילה יהיו מהתחומים כגון: חונכות ילדים, ספרית המועצה, סיוע לנזקקים, עזרה לקשישים, בקייטנות המועצה או כל תחום אחר שיאושר ע"י המועצה.

מקום שעות התרומה לקהילה, יקבע, ע"י המועצה תוך התחשבות מרבית בבקשת הסטודנט/ית. 

שעות התרומה יאושרו ויתואמו מראש עם רכזת המלגות – דניס ארדי

שימו לב! לא יוכרו שעות תרומה אשר יבוצעו ביוזמת הסטודנט וללא

אישור הוועדה מראש.

הוראות למילוי הטופס:

 • יש למלא את הטופס בשלמותו, בקשה שלא תגיע בשלמותה - לא תידון בוועדה.
 • בכל שאלה יש לבחור תשובה המתאימה ולסמן אותה ב-X
 • יש להקפיד למלא את כל השדות
 • יש לצרף את כל האישורים הנדרשים (ראה להלן).

את הטפסים יש למלא רק באפליקציה ולצרף מסמכים נילווים

לשאלות ובירורים denisa@ menashe.co.il, 048177370

נייד 053-7594228

מועד אחרון להגשת הבקשה עם כל הנלווים עד 31.3.2019 עד השעה 14:00

לתשומת לבכם! לאחר מועד זה, לא תתקבלנה פניות ובקשות

       (רצוי וכדאי להגיש את הטפסים קודם למועד האחרון)


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטים אישיים
בתחום המועצה
בחר קבצים

%

אב
אם
בן/בת זוג (במידה והינך נשוי/אה)
שלב 1 מתוך 3
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא