לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה/ הסדרה חנית נכים

זכאות לחנית נכים סמוך לבית ניתנת לתושבי אפרת הרשוומים במרשם התושבים ואין ברשותם חניה פרטית או חניה המותאמת לצרכיו ונמצאת בשימושו.

כל בקשה תיבחן על פי הקריטריונים ותועבר לאישור ועדת תימרור מקומית. 

באחריות מבקש הבקשה לחדש את בקשתו בסוף התקופה או בפג תוקפם של המסמכים הנדרשים.


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
במקרה של קטין או חסוי על שם אפוטרופוס
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
מסמך ממשרד הביטחון/ביטוח לאומי
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא