לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הצהרת בריאות - שפ"ח

שלום רב,

נוכח הקורונה ועפ"י דרישות משרד הבריאות אנו מבקשים שיתוף פעולה במילוי טופס הצהרה לפי סעיף 3א(1) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש-הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

בחתימתי על טופס זה אני מצהיר כי:

  1. ערכתי היום בדיקה למדידה חום גוף,בה נמצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס.                                                    
  2. אינני משתעל\ת וכן אין לי קשיים בנשימה, למעט שיעול או קושי בנשימה ממצב כרוני, כגון אסטמה או אלרגיה אחרת.

צוות שירות פסיכולוגי חינוכי


פרטים אישיים
שם משפחה שם פרטי
כולל ספרת ביקורת
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא