לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הארכת תוקף אישור לרשם המקרקעין - טאבו

הבקשה מועברת למחלקת הגביה לצורך הפקת אישור העדר חובות ולאחר מכן תועבר למחלקת הנדסה להארכת האישור.


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא