לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

ביטחון - מתנדב לכיתת כוננות אפרת

מתנדב יוכל להצטרף לכיתת הכוננות רק במידה וסיים שירות צבאי מלא ומבצע שירות מילואים פעיל 


פרטים אישים
שירות צבאי
ידע מקצועי
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא