לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

וטרינריה- טופס ויתר על כלב לווטרינר


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטים אישיים
אני מוסר את בעל החיים מרצוני החופשי, לצמיתות, לווטרינר הרשותי של מ.א גוש עציון. ידוע לי כי עם מסירת בעל החיים לא תהיה לי כל זכות עליו, לרבות הזכות לקבל מידע אודותיו. 2 .ידוע כי הווטרינר הרשותי רשאי למסרו לאחר או להמיתו, הכל לפי שיקול דעתו.
אני מצהיר כי (יש לסמן במקום המתאים)
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
שלב 1 מתוך 2
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא