לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשת הנחה למשרת מילואים פעיל (3% הנחה)

משרת מילואים פעיל הוא איש מילואים ששירת לפחות 20 ימי שמ"פ במהלך 3 שנים (או 14 ימים במהלך שנה או שנתיים צמודות, למי שטרם מלאו 3 שנים לשחרורו)

 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
כולל ספח תעודת זהות
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא