לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

וטרינר: הגשת תלונה אנונימית על השארת צואה ברחוב/כלבים משוטטים

תושב יקר,

התלונה הינה תלונה אנונימית ואין כל מידע על פריטי ממלא הטופס אשר עובר לנותן השירות על מנת לטפל בתלונה.

תודה רבה


יש לפרט סוג, צבע, סימנים מזהים וכדומה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
רצוי להוסיף תמונה של בעל החיים
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא