לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

הצהרת בריאות לעובד מועצה מקומית כפר תבור

עובד/ת יקר/ה,

לפני הגעה למועצה, עליך למדוד חום ולהצהיר על גבי טופס זה את ההצהרה הבאה:


הריני להצהיר כי ערכתי היום בדיקה טרם הגעתי למקום העבודה למדידת חום הגוף , בה נימצא כי חום גופי אינו עולה על 38 מעלות צלזיוס וכי איני משתעל/ת ואין לי קשיים בנשימה.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא