לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

מועצה דתית אזורית רמת הגולן

בס"ד ניסן תשע"ט אפריל 2019

 

כתב הרשאה למכירת חמץ

 

אני הח"מ 

נותן כח ורשות לרב ישי סמואל למכור כל החמץ שלי, היינו כל מיני  קמחים וכל מיני מאפה וכל מיני מתיקה וכל מיני משקאות (יין, גפן, יי"ש בפירט קוניאק, שיכר ובירה), מיני תרופות וכל דבר שיש בו חשש חמץ. גם שישכירו לגוי כל המקומות שחמץ  מונח שם

מיום שישי י"ד לחודש ניסן תשע"ט משעה חמישית ביום, כשהיום מתחיל בעמוד השחר. עד ליל כ"ג לחודש ניסן תשע"ט

ואני עושה אותו או את בא כוחו לשליח כד"ת למכור ולהשכיר כנ"ל. ובזה הנני מגלה דעתי שכל חמץ וחשש חמץ ותערובת חמץ השייך לי שימכר לגוי בכל אופן שיהיה הן מצד שליחות והן מתורת זכיה שזכין לאדם שלא בפניו.

וכן בידו או ב"כ למכור את חמצי וכל האמור בכל מחיר שירצה לפי חוות דעתו. יהא ממכרו קיים ותהא ידו כידי ופיו כפי ועשייתו כעשייתי.

 


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא