לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

טופס הצהרה לעסקים בזמן הקורונה - תו סגול

 

ע"פ תקנה 5(ב)(2א) לתקנות הגבלת פעילות, חל איסור להפעיל את העסק לפני שבעל העסק מצהיר כי הוא עומד בתנאים הבאים:

  • תשאול לגבי מצבו הרפואי של העובד (שיעול, חום, מגע עם חולה)
  • מדידת חום באמצעי לא פולשני
  • שיבוץ העובדים במשמרות קבועות ככל האפשר [בפרסום קיימת טעות – הפניה לסעיף 6 לתקנות במקום לסעיף 3א(6) לתקנות, יש לקוות כי הטעות תתוקן במהרה]
  • מינוי עובד לתפקיד "ממונה על ענייני קורונה"
  • הקפדה על כללי היגיינה במקום העסק ע"י העובדים לרבות חיטוי משטחים פנימיים בעסק באופן תדיר
  • קיום מחיצה בדלפק למניעת העברת רסס בין המוכר ללקוח
  • הקפדה על שמירת מרחק של 2 מ' בין הנוכחים (למעט המתגוררים באותו מקום), וסימון מקומות באיזור הקופות וקביעת שילוט על שמירת מרחק
  • מניעה ככל הניתן של צפיפות, ויסות כניסת מבקרים כך שישהו בעסק לא יותר מ-2 לקוחות לכל קופה רושמת פעילה (או 4 לקוחות, אם שטח החנות מעל 100 מ"ר)

חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא