לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

חייל בשירות חובה - בקשה להנחה בארנונה

חייל בשירות חובה זכאי להנחה בשיעור של 100% עד 70 מ"ר עד תום ארבעה חודשים מיום שחרורו.

בקשה להנחה לשנת 2020 יש להגיש במלואה החל מ - 1.1.20 ועד

30/6/20.

המתנה להנחה אינה מהווה עילה לעיכוב או דחיית תשלום חיוב הארנונה במלואו.

זכאי להנחה אשר לא פרע את מלוא חובותיו בארנונה לא תעודכן ההנחה.

 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא