לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשה להנחה בארנונה - נכס הרוס

טופס בקשה לפטור מארנונה עבור נכס שנהרס

בניין שחלות עליו ארנונות לפי התקנון, שנהרס או ניזוק במידה שאינו ראוי לשימוש ואין משתמשים בו, ונמסרה למועצה הודעה בכתב על כך,

לא יהיו הבעל או המחזיק אחראים לתשלום כל שיעור משיעורי הארנונות על בנין שפרעונו חל אחרי מסירת ההודעה.

 

בקשות ניתן להגיש על מצב המצריך יציאה מהבית של למעלה מחודש 

תקופת מתן ההנחה תחל ממועד קבלת הבקשה במלואה במחלקת הגביה

---------

 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
שעות קבלת קהל מועצה מקומית שוהם במחלקת הגבייה: ימים א'-ב'-ה' 08:00-13:00 , יום ג' –08:00-13:00 :ואחה"צ מ 16:00-19:00 יום ד' 08:00-10:00. יום ו' וערבי חג-אין קבלת קהל. טלפון לברורים: 03-9724714 פקס : 03-9733097 כתובת מייל: racheli@shoham.muni.il , משלוח בדואר: רחוב האודם 63 שוהם.
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא