לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

בקשת עזיבה מתחום המועצה (ביטול רישום)


שדות המסומנים בכוכבית * הם שדות חובה.
פרטים אישיים
בחר קבצים

%

חובה לצרף חוזה חתום
במקרה של הורה עצמאי - חובה למלא הצהרה והתחייבות להורה עצמאי שימו לב יש לסמן את הסעיף המתאים מסעיף 1,2 או 3 הצהרה והתחייבות להורה עצמאי (רווק/ה, גרוש/ה, פרוד/ה)
2. הנני מציר ומתחייב כי הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם:
בחר קבצים

%

בחר קבצים

%

טופס שלא ייחתם על ידי שני ההורים ולא יצורפו אליו ספחי שתי תעודות הזהות פתוחים והמסמכים הנדרשים לא יטופלו * הח"מ יישא בכל אחריות בגין נזקים שייגרמו היה והמידע שנמסר אינו נכון
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא