לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

אישור תושב

טופס בקשה לאישור תושב

יישלח בדוא"ל 

אישור תושב יינתן רק למי שכתובתו בתעודת זהות היא בגוש עציון.

 

 


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא