לא נשמר

מכסת השתתפות מלאה. לא ניתן לשלוח בקשות נוספות

פתיחת ספק במחלקת הנה"ח

שלום רב,

 לצורך פתיחתכם כספק במועצה, נבקשכם למלא את הפריטים הבאים

לתשומת לבכם - לא יפתח חשבון ללא רישום הפרטים מלאים

מחלקת הנהלת חשבונות


בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
בחר קבצים

%


צלם תמונה צלם תמונה
חתימה ע"י כתיבה בעכבר/מסך מגע
לשלוח הודעה למדווח ?
    לא